Fisk & Rökt

Fiskad i Lapponia, Europas sista vildmark. Ring eller mejla för beställning och pris: Mobil (Niklas) 073-333 97 99  |   E-post: info@walko.se

Fjällöring

Vakuumförpackad fjällöring, 270 kr/kg

Röding

Vakuumförpackad röding, 270 kr/kg

Varmrökt

Varmrökt fjällöring -På beställning, 350 kr/kg

Varmrökt röding – På beställning, 350 kr/kg

Kallrökt

Kallrökt fjällöring – På beställning, 350 kr/kg

Kallrökt rödning – På beställning, 350 kr/kg